Hoe service design de toekomst voorstelbaar en verandering tastbaar maakt

Service design is een discipline die mensen centraal stelt in het ontwerpen van innovatie en kan in korte tijd de behoeften van medewerkers, de doelgroep en organisatiedoelen bij elkaar brengen. En überhaupt bespreekbaar maken. Door co-creatieprocessen te ontwerpen om een toekomstbeeld te vormen en door vervolgens snel tot visualisaties en prototypes van digitale services te komen, worden mensen in staat gesteld de gewenste toekomst voor de organisatie, het merk en hun eigen werk vorm te geven. 

Veel verandering die nodig is, is complex, raakt veel afdelingen, disciplines, en bijna zonder uitzondering ook andere spelers in een keten of ecosysteem. Zo ook bij thuiszorgorganisatie Laurens. Hoe ontwikkel je dan een geheel nieuwe rol voor de zorgmedewerker, welke dienstverlening hoort daarbij en welke competenties en technologische uitdagingen komen daarbij kijken? En het belangrijkst: hoe neem je mensen daarin mee?

Let’s design for positive change! Vandaag spreken we met Marlies de Gooijer van IN10 en Maaike van der Hoeven van ouderenzorgorganisatie Laurens over complexe transformatie vraagstukken. Hoe droegen design thinking en creativiteit bij in een innovatietraject waarbij medewerkers, de maatschappij en technologie samenkomen?

Click here to register for this talk

Want to be the first to receive updates?

Sign up for the newsletter