Rick
Verkuyl

Sustainability Officer Marktplaats

About Rick

Rick Verkuyl heeft binnen de Benelux organisatie van Marktplaats diverse senior management en directie posities bekleedt. Tegenwoordig zet hij zich namens Marktplaats in om de transitie naar circulair en verantwoord consumeren te versnellen. Hij heeft een persoonlijke groei doorgemaakt van puur commercieel naar een passie voor duurzaam ondernemen waarbij pragmatisme centraal staat.

The Talk

Pro-actief of Greenwasher

Sustainability is hot. We zien systematische veranderingen in de maatschappij. Iedereen voelt de noodzaak om het merk als duurzaam te positioneren. Welke rol kan jij spelen om duurzaamheid in je bedrijfs DNA te verweven in plaats van een mooi praatje. Benut jij de superpower van je organisatie hier wel voor? Heb lef want klimaat veranderingen wachten niet op jou. Marktplaats neemt je mee aan de hand van haar leermomenten.

Want to be the first to receive updates?

Sign up for the newsletter