De grote verandering: hoe bereik je de ‘nieuwe’ consument online?

Mede ingegeven door de impact van de corona-pandemie is het gedrag van de consument veranderd. Van de elf types die het onderzoek van Euromonitor heeft gedefinieerd, zijn er twee die eruit springen: The Self Care Enthusiast en The Empowered Activist. Waarbij de een bovengemiddeld focust op gezondheid, work-life balance en het gezin als het gaat om aankoopgedrag en merken, ligt de nadruk bij de ander op het maken van aankoopkeuzes op basis van de portemonnee, waarbij inclusiviteit, duurzaamheid en lokaal de boventoon voert. Wie zijn deze consumenten, waar zijn ze naar op zoek en hoe kun je – als marketeer – online relaties met ze opbouwen, bijvoorbeeld via het Microsoft Netwerk.

Click here to register for this talk

Want to be the first to receive updates?

Sign up for the newsletter