Design thinking & management: verandering van binnenuit

Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes’ – Carl Jung

Managers van grotere organisaties hebben – hoewel verschillend in context-  dezelfde terugkerende interne uitdagingen. Hoe créer ik buy-in? Hoe zorg ik voor een gedragen visie? Hoe zet ik een helder beslisproces neer? Hoe hou ik voeling met medewerkers en klanten?
Het optimaliseren van de interne organisatie is een cruciaal en vaak onderschat onderdeel in business transformatie. Design thinking kan helpen bij het ontwarren en herontwerpen van processen, het creëren van gedeelde uitgangspunten, het nemen van onderbouwde en gedragen beslissingen en het geven van richting aan teams en organisatie. In deze fireside chat zal Arnoud ingaan op ‘pragmatisch design thinking’, zijn visie op en ervaring met het begeleiden van groepen mensen in complexe situaties, het omgaan met onzekerheid en het belang van heldere en expliciete communicatie om uiteindelijk de juiste transformatie in gang te zetten en te ontwikkelen.

Click here to register for this talk

Want to be the first to receive updates?

Sign up for the newsletter